Bếp Chị hương tam kỳ

Bếp Chị hương tam kỳ

Project Description

Chị hương tam kỳ

Các hạng mục bao gồm: Full nội thất bếp
Chất liệu: Gỗ MFC , MDF
Phong cách: Hàn quốc
Thời gian thiết kế & thi công: 8 ngày

More Information

Khoa Thái thiết kế & thi công nội thất quảng nam
Hotline: 0935364438