Nội Thất bếp đầy đủ nhà chú tiến

Nội Thất bếp đầy đủ nhà chú tiến

Project Description

Nhà chú Tiến

Địa điểm: Đường Lam Sơn Tam Kỳ

Các hạng mục bao gồm: Full nội thất bếp trọn gói
Chất liệu: Gỗ MFC , MDF
Thời gian thiết kế & thi công: 15 ngày

More Information

Khoa Thái thiết kế & thi công nội thất quảng nam
Hotline: 0935364438